Picoholics Members

Faculty Member of Picoholics

 1. Dr. Manu Umesh (Convenor)
 2. Dr. Archana Upadhyaya
 3. Dr. Pramod Kumar Dwivedi
 4. Dr. Sandeep Kr. Yadav
 5. Dr. Suresh Kr.
 6. Dr. Reenu Gupta
 7. Dr. Anil Kumar
 8. Dr. Sunita Saxena
 9. Dr. Ram Roop Meena

 

Cabinat Members of Picoholics

President : Akhil Garg

Vice President : Divya Jain

Secretary : Lovekesh

Joint Secretary:

 1. Priyanshu Kr. Poddar
 2. Surbhi Jaiswani

Treasurer : Himanshu Kari

Creative Head : Deepika Gaur

Marketing Head : Kanishka Sabbarwal

Film Making Head : Bhaskar Thakur